Manufaktura System

MANUFAKTURA SYSTEM LOGO

Usługi

Nadzór robót budowlanych

Świadczymy nadzory autorskie i nadzory inwestorskie w każdej fazie realizacji inwestycji. Jesteśmy do dyspozycji jako inżynier kontraktu oraz inspektorzy branżowi w procesie budowlanym.

Pełnimy nadzór na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, opracowania programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych oraz projektowania, w tym opiniowana dokumentacji z ramienia Zamawiającego. 

Masz pytania?