Manufaktura System

MANUFAKTURA SYSTEM LOGO

Usługi

 

 

 

Projektowanie

MANUFAKTURA SYSTEM świadczy usługi projektowania na etapie opracowań koncepcyjnych, basic engineering, projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych. Specjalizujemy się w zakresie branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz instalacji technologicznych na obiektach przemysłowych w tym m.in. w energetyce, przemyśle spożywczym, papierniczym i chemicznym.

 

Nadzór robót budowlanych

 

 

Nadzór robót budowlanych

 

Świadczymy nadzory autorskie i nadzory inwestorskie w każdej fazie realizacji inwestycji. Jesteśmy do dyspozycji jako inżynier kontraktu oraz inspektorzy branżowi w procesie budowlanym. Pełnimy nadzór na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, opracowania programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych oraz projektowania, w tym opiniowana dokumentacji z ramienia Zamawiającego.

 

 

Kierowanie robotami budowlanymi

 

Kierownik budowy obok inwestora i projektanta jest uczestnikiem procesu budowlanego, a zakres jego obowiązków szczegółowo określa prawo budowlane. Świadczymy usługi w zakresie kierowania budową, kierowania robotami budowlanymi w zakresie kontroli, zatwierdzenia poszczególnych etapów prac, jesteśmy oczami Inwestora podczas realizacji robót na budowie. Pełnimy bieżącą kontrolę prac budowlanych pod względem zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami bezpieczeństwa.

doradztwo techniczne

 

 

Doradztwo techniczne

 

Doradztwo techniczno-handlowe opiera się na obsłudze i wsparciu Klienta niezależnie od tego, z jaką potrzebą się zwraca. Staramy się poznać oczekiwania Klienta, a następnie próbujemy przedstawić rozwiązanie omawianego problemu. Wyszukujemy najlepsze możliwe rozwiązanie, które konstrukcyjnej i procesowo spełni oczekiwania Klienta, jednocześnie dbając o jego finanse.

 

 

Analizy techniczno-ekomomiczne

 

Za przegląd techniczny budynku, czyli za jego okresową kontrolę odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego, Zarządca/Właściciel ma nie tylko użytkować budynek zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, ale również utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Realizujemy kompleksowe przeglądy okresowe i przeglądy techniczne budynków i budowli. Wykonywane przeglądy, na przestrzeni lat doświadczeń, pokazały, iż działania prewencyjne w większości przypadków pozwalają zabezpieczyć interesy Klientów w szczególności w aspekcie finansowym. Analizy techniczne i techniczno-ekonomiczne pokazują moc polskiego przysłowia – lepiej zapobiegać niż leczyć. Zapraszamy do współpracy!

Masz pytania?