Manufaktura System

MANUFAKTURA SYSTEM LOGO

Usługi

Analizy techniczno-ekomomiczne

Za przegląd techniczny budynku, czyli za jego okresową kontrolę odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego, Zarządca/Właściciel ma nie tylko użytkować budynek zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, ale również utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Realizujemy kompleksowe przeglądy okresowe i przeglądy techniczne budynków i budowli. Wykonywane przeglądy, na przestrzeni lat doświadczeń, pokazały, iż działania prewencyjne w większości przypadków pozwalają zabezpieczyć interesy Klientów w szczególności w aspekcie finansowym.

Analizy techniczne i techniczno-ekonomiczne pokazują moc polskiego przysłowia – lepiej zapobiegać niż leczyć. Zapraszamy do współpracy!

Masz pytania?