Manufaktura System

MANUFAKTURA SYSTEM LOGO

Usługi

Kierowanie robotami budowlanymi

Kierownik budowy obok inwestora i projektanta jest uczestnikiem procesu budowlanego, a zakres jego obowiązków szczegółowo określa prawo budowlane. Świadczymy usługi w zakresie kierowania budową, kierowania robotami budowlanymi w zakresie kontroli, zatwierdzenia poszczególnych etapów prac, jesteśmy oczami Inwestora podczas realizacji robót na budowie.

Pełnimy bieżącą kontrolę prac budowlanych pod względem zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami bezpieczeństwa.

Masz pytania?